Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Er du ikke fornøyd?

Vi ønsker oss fornøyde kunder. Skulle du likevel ikke være fornøyd med jobben vi har gjort, finner du informasjon her om hvordan du skal gå frem.

Hvis du ikke er fornøyd med våre tjenester kan du kontakte ansvarlig megler for oppdraget, eller fylle ut skjemaet som går til Fjellmeglerens klagebehandlere.

Takk for din hendvendelse
Oops! Det oppstod en feil under innsendingen, prøv igjen om litt.

Dersom det fremdeles gjenstår spørsmål etter avdelingens behandling, kan du kontakte foretakets fag- eller kvalitetssjef. Info om vedkommende finner du på meglerforetakets side.

I henhold til eiendomsmeglingsloven § 8-8, skal alle meglerforetak være tilknyttet en reklamasjonsnemd. Alle foretak og avdelinger hos oss er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester. Nemda bistår privatpersoner ved behandling av tvister som gjelder kjøp eller salg. Sakene blir behandlet av en nemnd på tre medlemmer. I tillegg til leder, som er en høyt kvalifisert jurist som er nøytral ovenfor begge partene i klagesaken, er det én representant fra bransjen, og en representant fra Forbrukerombudet.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet.

Kontaktinfo til Reklamasjonsnemda

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester