Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Heia alle som satser!

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle utbyggere som tørr å satse i Hemsedal.

Uten dere hadde ikke bygda vært den pulserende, trendy og attraktive destinasjonen den er i dag. Utbyggingen skaper enorme ringvirkninger for lokalt næringsliv, både på kort sikt i byggeperioden, men også på lang med nye og gode varige helårs arbeidsplasser.

Vi som har vært her en stund, husker Hemsedal før årtusenskiftet, med begrenset utvalg og aktiviteter, og det meste stengt mellom mai og desember. Nå lever bygda hele året, og antallet fastboende har vokst fra 1959 i 2000 til 2611 i dag. Det er ikke et stort tall, men for en liten kommune på fjellet, sier dette alt om suksessen Hemsedal har hatt.

SkiStar er selve hjørnesteinen og trekkplasteret, men med en gjensidig avhengighet til investorene, grunneiere og lokalt næringsliv for vider vekst. Takket være satsningen til utbyggere bak prosjekt som Skigaarden, Fyri, Skarsnuten, Fjellandsbyen Hemsedal m.fl., har Hemsedal et bedre grunnlag som sikrer vekst også inn i fremtiden.

Aktørene har en gjensidig avhengighet av hverandres suksess. Flere har sett at det lønner seg å satse. Den økonomisk og tilbudsmessige synergiene er stor for øvrige bedrifter, fastboende og eiere av boliger, næring- og fritidseiendommer. Husk å heie på alle som tørr å satse i Hemsedal. Vi skinner alle enda litt sterkere i hverandres lys, så snakk opp Hemsedal, dens bedrifter og aktiviteter.

Avslutningsvis ønsker vi å takke alle utbyggere som har valg oss som sin eiendomsmegler i året som har gått. Vi er gode på lokal eiendomsmegler, og sammen er vi enda bedre.
Vi heier på dere!

Fyri Resort er et av prosjektene med store synergier til omgivelsene i Hemsedal.
Tilbake til oversikt