Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Fortsatt høy aktivitet i eiendomsmarkedet

Etter 2 år med voldsom aktivitet i fritidsmarkedet, mange nye prosjekter og storutbygging er det mange som er nå er spente på hvor vi går «pre covid» og med endringer i økonomien.

Vi opplever at etterspørselen etter fritidsboliger fortsatt er høy, og at drømmen om hytte på fjellet står svært sterkt. Pandemien har gjort noe med folks prioriteringer, som hyttekontor, flytting fra byen, samt at antall dager i egenfritidsbolig har vært rekordhøye.

Prisene fortsetter å holde seg på et godt nivå. I årets første måneder har den største utfordringen vært for lite til salgs. I år har det vært ca. 50% færre fritidsboliger for salg i markedet. Ser vi på bolig så tyder prognosene fra Eiendom Norges en videre oppgang i prisene. I Hemsedal og Hallingdal ellers ser vi i tillegg lite boliger ute i markedet, og kommunene opplever tilflytning og befolkningsvekst. Vi tror dette, sammen med økte byggekostnader, vil holde prisene oppe.

Økte kostnader på renter og andre utgifter har så langt ikke hatt noen stor effekt, og vi opplever kjøpere som godt satt inn i dette. Renteprognosen ligger an til å komme på et nivå som for 2019, som fortsatt er svært lavt historisk sett.

Stadig høyere byggekostnader på nybygg har en dempende effekt på investeringslysten hos utbyggere. Sammen med en rekordlav tilgang på både boliger og fritidsboliger i markedet, er dette faktorer som vil kunne drive prisene på brukt oppover i tiden fremover.

Det vi ser som en god og tydelig trend er at flere og flere blir opptatt av energikostnader og bærekraft i både nybygg og brukt. Nå lønner det seg å gjøre investeringer for å spare strøm. Husk at du kan be oss om råd for gode tiltak for å redusere energiforbruk. Det vil også være med på å øke verdien på bolig/fritidsbolig, samt senke driftskostnader. Sparebank 1 Hallingdal Valdres er også blant de fremste i Norge på å tilby miljølån for slike investeringer på for nybygg og brukt. Vår anbefaling er å ta kontakt med megler og bank, så kan du bidra både til mer bærekraft og spare penger.

Tilbake til oversikt