Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Energisparing som konkurransefortrinn

Som eiendomsmeglere blir vi ofte spurt om fremtidige trender og utvikling i markedet. En av de tydeligste vi ser nå er økende fokus på energisparendeløsninger og byggemåter. Både fra kjøper og utbygger sin side.

Flere utbyggere legger nå til rette for å møte denne etterspørselen, og dette er gledelig. Et godt eksempel er Fjellnest, under bygging ved Hemsedal Skisenter, som tar flere grep for å holde energikostnadene nede.

Her blir bl.a. store deler av fritidsboligen oppvarmet med vannbåren varme levert fra nærliggendefjernvarmeanlegg. Dette er både en rimeligere og mer miljøvennligoppvarmingsmåte. Alle leilighetene leveres i tillegg med gasspeis, som harmindre miljøbelastning enn vedfyring.

Leilighetene leveres videre med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Her blir den rene lufta på vei inn, oppvarmet av varm luft på vei ut. Dette tar vare på ca. 80% av varmeenergien i avtrekksluften. Det er også lagt ekstra ressurser ned i isoleringen av bygget med 3-lags energiglass og god isolering i vegger og tak.

Vi har stor tro på at etterspørselen etter mer energivennlige løsninger, byggemåter og materialer vil vokse. Å få dette inn i standard leveranse, som Fjellnest har valgt å gjøre, blir et konkurransefortrinn, og vi tror trenden vil styrke seg ytterligere fremover.

Fjellnest bygger moderne leiligheter med strømsparendeløsninger som vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg, balansert ventilasjon medvarmegjenvinning, gasspeis og 3-lags energiglass. Vegger og tak er også godtisolert for å minimere varmetap.
Tilbake til oversikt