Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

§ Endringer i avhendingsloven – tryggere bolighandel for kjøper og selger

Fra 1. januar trer flere endringer i kraft i avhendingsloven med formål å gjøre eiendomshandel til en tryggere affære for både kjøper og selger. Kort oppsummer går endringene ut på at selger ikke lenger kan ta generelt forbehold, samtidig som kjøper ikke kan reklamere på forhold som er tydeligopplyst i salgsdokumentasjonen. Dette skal motivere selger til å innhente en grundig tilstandsrapport for å avdekke avvik utover det selger kjenner til, eller burde kjenne til.

Hva betyr dette for deg som selger?
Den gamle takstrapporten byttes ut med en mer omfattendetilstandsrapport fra takstmann. Som selger kan du ikke lenger ta det generelle forbeholdet «Solgt som den er», men det er fortsatt lov å ta spesifiserte forbehold.

Hva betyr det for deg som kjøper?
Det skal foreligge en grundig tilstandsrapport som avklarer forhold rundt bygningsdeler som våtrom, elektrisk anlegg, taktekking m.m. Det legges nå større ansvar på deg som kjøper at du setter deg godt inn i allforelagt dokumentasjon. Det vil ikke være mulig å reklamere på omstendigheter som er tydelig opplyst i tilstandsrapport og andre salgsdokumenter.

Dette er endringene i svært korte trekk, for mer inngående informasjon, og tips og råd i forbindelse med salg - ta kontakt med en av våre erfarne eiendomsmeglere.

Tilbake til oversikt